ANA SAYFA

Hayatboyu Öğrenme Akademisi (HABDER), ulusal veya uluslararası alanda birey ve toplumun hayatboyu öğrenme sürecine etkin olarak katılımını sağlayarak ihtiyaç duyduğu bilgi, beceri ve yeterlikleri kazanmasına yönelik eğitim-öğretim ve sosyal odaklı araştırma, geliştirme, uygulama ve yaygınlaştırma faaliyetleri yapmak için 2013 yılında kurulmuştur.

Kuruluşundan yılından bu yana farklı hedef gruplar için H@BDER birçok yenilikçi proje ve eğitim programları gerçekleştirmiştir.