GO&LEARNET

PROJE TÜRÜ: HAYATBOYU ÖĞRENME PROGRAMI LEONARDO DA VINCI YENİLİK TRANSFERİ PROJESİ

PROJE NUMARASI: 2013-1-IT1- LEO05- 03971

PROJE ADI: GO&LEARNET -“GO & LEARN FOR EDUCATIONAL TRAINERS”

PROJE ÖZETİ:

Friuli Venezia Giulia, İtalya (FVG) tarafından daha önce geliştirilen ve Avrupa düzeyinde test edilen “Go & Learn” modelinin eğitim sistemi transferi amaçlanmıştır. 2013 yılında başlayan ve iki yıl süren olan “Go@Learnet” projesi, bir bölgedeki ekonomik doku çerçevesinde faaliyet gösteren kuruluş ve işletmelerin ihtiyaç duyduğu becerileri, teknolojileri ve yenileşmeyi destekleme ve bu kuruluş ve işletmeleri mesleki eğitim, ilköğretim, ortaöğretim ve üniversite düzeyindeki öğrenciler için eğitim, öğretim ve rehberlik programlarına dâhil etme üzerine odaklanmıştır. Bu amaç ve hedeflere ulaşmak için İtalya, Almanya, Belçika, Macaristan ve Slovenya ülkelerinden ortaklarla beraber Konya’dan Hayat boyu Öğrenme Akademisi Derneği (HABDER) proje çalışmalarına katılmıştır.

Bu çalışmalar çerçevesinde proje kapsamında, beş ortaklık toplantısı gerçekleştirilmiş olup, yerel ekonomik dokular incelenmiş ve kataloglar için şirketler belirlenmiş ve belirlenen şirketlere ait kataloglar oluşturularak web sitesinde yaygınlaştırılması ve eğitim, öğretim, rehberlik faaliyetleri çerçevesinde bu alanlara giren bütün paydaşların tematik ve ekonomik keşif gezilerine sunulması hedeflenmiştir.