YOWOMO2.0-Train

PROJE TÜRÜ : ERASMUS+ Ana Eylem 2 – Yenilik ve İyi Uygulama Değişimi için İşbirliği (KA2)

PROJE NUMARASI : 2016-1-DE02-KA202-003464

PROJE ADI:  Mobil Gençlik Çalışması2.0 – Eğitim  (YOWOMO2.0-Eğitim) – Akıllı Telefonlar ve Sosyal Medya Çağında Gençlik Çalışması için Eğitim ve Öğretim

PROJE ÖZETİ:

Mobil Gençlik Çalışması2.0 – Eğitim  (YOWOMO2.0-Eğitim) akıllı telefonlar ve sosyal medya çağında gençlik çalışmaları için eğitim ve öğretim geliştirilmesi amacıyla gerçekleştirilen bir Avrupa Birliği ortaklığıdır.

YOWOMO2.0-Eğitim projesinin temel fikri gençlik çalışmasını 21. yüzyıl için şekillendirmektir. Projenin hedef grubu  gençlik çalışanlarıve gençlik çalışanlarına eğitim veren eğitimcilerdir.Dijital teknolojiyi kullanılabilir kılmak ve yetkinliklerin kazanımı için eğitim ve öğretim içerikleri geliştirilecektir. Bu da dijital dahil etmeyi, toplumsal uyumu, dijital vatandaşlığı, gençlik katılımını artırıp gençler arasında bilgi yoksunluğunu azaltarak profesyonel gençlik çalışmalarını dijitalleşen Avrupa’da önemli kılacaktır.

YOWOMO2.0-Eğitim projesinin üç çıktısı olacaktır:

  1. Akıllı telefon ve sosyal medya çağında gençlik çalışmaları için eğitim kursu.  Bu kurs gençlik çalışması stajer ve profesyonellerinin sosyal medya ve akıllı telefon çağında gençlik çalışmaları ile ilgili yetkinlikleri kazanmalarını sağlayacaktır. Avrupa çapındaki gençlik çalışmaları ve ggençlik çalışmaları ile ilgili eğitim ve öğretim etkinliklerindeki çeşitliliğe bağlı olarak bu kursun eğitim tasarımları katılımcı ortakların kendi durumlarını yansıtacaktır. Bu da yüksek öğrenim ve mesleki eğitim öğrenci ve stajerleri ve iş yaşamına katılmış profesyoneller için kurum içi eğitim ve kurum dışı kurslar için uyarlamalar yapılarak gerçekleştirilecektir.
  1. Eğitimciler ve öğretmenler için hazırlık kursu. (Eğiticilerin Eğitimi)
  1. Online öğrenme portali. YOWOMO2.-TRAIN projesi bahsedilen kursları online olarak sağlayacaktır. Eğitim ve öğretim için açık eğitim kaynağı oluşturulacaktır.

Daha fazla bilgi için  https://yowomo2.wordpress.com/