YOWOMO2.0

PROJE TÜRÜ: HAYATBOYU ÖĞRENME PROGRAMI LEONARDO DA VINCI ORTAKLIK PROJESİ

PROJE NUMARASI: 2013-1-DE2-LEO04-16080

PROJE ADI: YOUTH WORK MOBILE 2.0 (YOWOMO2.0)

PROJE ÖZETİ:

YOWOMO 2.0, Avrupa Birliği Mesleki Eğitim Programı Leonardo da Vinci Ortaklık Projeleri çerçevesinde Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı tarafından kabul edilen bir projedir. 2013 yılında başlayan ve iki yıl süren  bu projenin amacı, akıllı telefonlar ve sosyal medyanın önemini göz önünde bulundurarak gençlik çalışanlarının mesleki eğitimlerine yönelik bir yeterlilik çerçevesi geliştirmektir.

Bu amaç doğrultusunda proje ortakları gençlik çalışanlarının bu teknolojilere yönelik ihtiyaç duyduğu yeterliliklerin tanımlanması, belirlenmesi ve kazandırılması konusunda çalışmalar yapmışlardır.

Bu noktada, Hayatboyu Öğrenme Akademisi Derneği (H@BDER) Avrupa Birliğine üye olma yolunda hızla ilerleyen ülkemizde faaliyet gösteren gençlik merkezlerinin ve çalışanlarının niteliklerinin geliştirilmesine yönelik olarak proje ortaklığı çerçevesinde yürütülmüş çalışmalarda aktif yer almıştır.

Bu ortaklık, özellikle sosyal hizmetler, eğitim kuruluşları ve iş gücü piyasasının ihtiyaçlarına cevap vermeyi amaçlamıştır. İş gücü piyasasında ihtiyaç duyulan beceriler belirlenmiş ve öğretmen ve eğitmenlerin yeterlilikleri geliştirilmesi için çalışmalar yürütülmüştür. Ortaklar, Avrupa düzeyinde bir Mesleki Eğitim çerçevesi geliştirmek, test etmek ve uygulamak için iş birliği yapmışlar ve pilot uygulamalar gerçekleştirmişlerdir.